Fotografie voor beginners
De inhoud van deze website wordt niet meer bijgewerkt. Lees hier meer.

Privacy

Privacy is een groot goed. Op deze pagina lees je hoe maartenvandekamp.nl met jouw privacy omgaat.

Foto’s

Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend.

Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan.

Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Bezwaar maken kan via het contactformulier.

Te plaatsen foto’s worden voorzien van herkenbare bestandsnamen, maar bevatten geen namen die herleidbaar zijn tot een persoon.

Cookies

Wilt u meer weten over de cookies die worden geplaatst? Bezoek dan deze pagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wilt u meer weten wat deze website u biedt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Bezoek dan deze pagina.