Fotografie voor beginners

Privacy

Privacy is een groot goed. Op deze pagina lees je hoe deze website met jouw privacy omgaat.

Foto’s

Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend.

Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan.

Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Bezwaar maken kan via het contactformulier.

Te plaatsen foto’s worden voorzien van herkenbare bestandsnamen, maar bevatten geen namen die herleidbaar zijn tot een persoon.

Piwik (opt-out)

Er worden globale gegevens over het bezoek verzameld. Met deze gegevens wordt GEEN profiel opgebouwd en de informatie wordt NIET doorverkocht aan derden. Lees er hier meer over op: mvandek.nl.

Wilt u niet gevolgd worden? Dan kunt u op deze pagina de opt-out activeren waardoor u niet meer geregistreerd wordt in de statistieken. Dit is volledig in overeenkomst met de Cookiewet van de Overheid.

Nieuwsbrief (opt-in)

De nieuwsbrief wordt gehost en verstuurd via WordPress.com. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd indien je expliciet toestemming geeft (opt-in) voor het versturen ervan aan één of meerdere e-mailadressen. Het e-mailadres wordt actief gecontroleerd door middel van het aanklikken van een activatielink.

Elke nieuwsbrief bevat een link voor het uitschrijven (opt-out via elke nieuwsbrief die verzonden wordt door WordPress.com).

Diensten van derden

De website maakt ook gebruik van diensten van derden, die elk hebben hun eigen beleid met betrekking tot privacy en gegevensbescherming en waarvoor de eigenaar van deze website geen controle heeft.

Blokkeren van deze diensten

Het is mogelijk om de scripts van WordPress en Piwik te blokkeren met Ghostery. Met deze plugin worden de standaard bestanden geblokkeerd door je browser waardoor deze bedrijven / diensten geen informatie over jou kunnen verzamelen.

Alle persoonlijke gegevens van de site blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden gedeeld met een derde partij (tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijk verzoek van de autoriteiten).