Fotografie voor beginners
De inhoud van deze website wordt niet meer bijgewerkt. Lees hier meer.

Auteursrecht

Al het beeld- en schriftelijke materiaal beschikbaar via de internetpagina’s in het domein maartenvandekamp.nl en staticcdn.nl, welke eigendom is van Maarten van de Kamp als ook op Flickr en andere externe websites waar materiaal van het genoemde internetdomein is geplaatst door rechthebbenden van Maarten van de Kamp, staat onder bescherming van internationale auteursrechten volgens Artikel 1 van de Auteurswet en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, voor zowel commercieel als niet commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft.

Voor meer informatie over auteursrecht kunt u hier terecht:

Hotlinken (ook bekend als inline linking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van het in de eerste alinea van dit artikel omschreven materiaal is NIET toegestaan.

Normale externe links naar (pagina’s op) deze website zijn uiteraard zeer welkom.